Ambulancia

Zameranie ambulancieNaša ambulancia je špecializovanou ambulanciou na diagnostikovanie srdcovo-cievnych ochorení.

ordinacia