Objednávanie liekov

Prosíme pacientov o dodržiavanie postupu pri objednávaní liekov:

1. telefonicky na čísle 052/285 1 279 v pracové dni v čase 11:00 - 13:00
2. osobne na ambulancii vhodením lístka do schránky na objednávanie liekov

Objednávka liekov musí obsahovať:
- meno a priezvisko
- dátum narodenia
- názov lieku
- gramáž lieku
- dávkovanie lieku

Príklad:
opríklad

Lieky cez email nepredpisujeme.