EKG - elektrokardiografické vyšetrenie

Vyšetrenie znamená zhotovenie a vyhodnotenie záznamu elektrických prejavov činnosti srdca. Na ich zázname - elektrokardiograme - sa môže prejaviť nedokrvenie srdcového svalu rôzneho stupňa (až po infarkt myokardu, najvážnejší stupeň, pri uzatvorení dôležitej koronárnej tepny), poruchy srdcového rytmu a príznaky iných ochorení srdca.

exam exam


všetky vyšetrenia