Holterov monitor EKG

Pri tomto vyšetrení má pacient na sebe miniatúrny snímač, ktorý mu počas 24 hodín sníma EKG. Používa sa na odhalenie občas sa vyskytujúcich porúch rytmu srdca alebo prechodnných príznakov nedokrvenia počas obvyklej dennej aktivity či spánku. Záznam sa nahrá do počítača, každý srdcový úder je špeciálnym softwerom analyzovaný, zhodnotený a štatisticky spracovaný. Pre zaujímavosť: ľudské srdce udrie za deň asi 100 000 krát. Špeciálny softvér umožňuje hodnotenie tzv. neskorých komorových potenciálov, čo je vysoko sofistikované spracovanie EKG krivky. Umožňuje to odhaľovať také poruchy srdcového rytmu, ktoré iným spôsobom nie sú zistiteľné.

exam


všetky vyšetrenia