Fyzikálne vyšetrenie


Fyzikálne vyšetrenie je prehliadnutie pacienta a vyšetrenie s použitím jednoduchých mechanických pomôcok.

exam exam


všetky vyšetrenia