Ponuka vyšetrení v rámci zákonného zdravotného poistenia

Kardiovaskulárne (srdcové a cievne ochorenia) sú skupinou chorôb, ktoré patria medzi vedúce príčiny smrti alebo invalidizácie v civilizovaných krajinách. Ich včasné zistenie umožňuje účinnú liečbu, ktorá dokáže predĺžiť život pacienta o mnoho rokov.


tachyarytmie Základné kardiologické vyšetrenie je odôvodnené u každého pacienta, ktorý trpí prejavmi zlyhávania srdca (základné príznaky: zadýchavanie sa pri námahe, bolesti v prsiach...), poruchami srdcového rytmu (búšenie srdca, ktoré je neprimerané námahe, výrazne nepravidelná činnosť alebo "vynechávanie" srdca), na vysoký tlak, zle reagujúci na bežnú liečbu, po srdcovom infarkte atď.

Pacientov s takýmito príznakmi by mal praktický lekár odoslať na interné, alebo ešte lepšie priamo na kardiologické vyšetrenie.

Hrozbu týchto ochorení je možné odhaliť pri podrobnom kardiologickom vyšetrení.

Upozornenie: Pacienti s akútnym zdravotným problémom ohrozujúcim ich život sú ošetrovaní naďalej prednostne aj bez objednania.


Naša ambulancia poskytuje zákonnú zdravotnú starostlivosť poistencom týchto zdravotných poisťovní:

dovera union

Poskytujeme ošetrenie aj poistencom týchto zdravotných poisťovní, rovnako ako samoplátcom:
vszp


Aktuálny cenník poplatkov za úkony, nadštandardné úkony a pre ošetrenie samoplátcov je k nahliadnutiu v ambulancii.