Echokardiografické vyšetrenie

Echokardiografické vyšetrenie je zobrazenie srdca v pohybe pomocou ultrazvuku. Umožňuje vyhodnotiť vzhľad srdca, jeho výkonnosť, vrodené a získané poškodenia. Echokardiografické vyšetrenie dokáže odhaliť mnohé choroby skôr, ako sa prejavia ich iné príznaky.

exam exam


všetky vyšetrenia